čet. 2 jul, 2020

REALIZACIJA AKREDITOVANOG PROGRAMA OBUKE ”KOMUNIKACIJA I PREGOVARANJE КAO NAČIN ZA RJEŠAVANJE SPOROVA”

čet. 2 jul, 2020 7:00 - pet. 3 jul, 2020 13:30

pet. 3 jul, 2020

REALIZACIJA AKREDITOVANOG PROGRAMA OBUKE ”KOMUNIKACIJA I PREGOVARANJE КAO NAČIN ZA RJEŠAVANJE SPOROVA”

čet. 2 jul, 2020 7:00 - pet. 3 jul, 2020 13:30

uto. 7 jul, 2020

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

uto. 7 jul, 2020 9:00 - sub. 11 jul, 2020 19:30

sri. 8 jul, 2020

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

uto. 7 jul, 2020 9:00 - sub. 11 jul, 2020 19:30

čet. 9 jul, 2020

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

uto. 7 jul, 2020 9:00 - sub. 11 jul, 2020 19:30

Program osnovne obuke stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca i drugih proesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece

čet. 9 jul, 2020 9:00 - pet. 10 jul, 2020 15:00

pet. 10 jul, 2020

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

uto. 7 jul, 2020 9:00 - sub. 11 jul, 2020 19:30

Program osnovne obuke stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca i drugih proesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece

čet. 9 jul, 2020 9:00 - pet. 10 jul, 2020 15:00

sub. 11 jul, 2020

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

uto. 7 jul, 2020 9:00 - sub. 11 jul, 2020 19:30

uto. 28 jul, 2020

TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM

uto. 28 jul, 2020 7:00 - pet. 31 jul, 2020 14:00

sri. 29 jul, 2020

TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM

uto. 28 jul, 2020 7:00 - pet. 31 jul, 2020 14:00

čet. 30 jul, 2020

TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM

uto. 28 jul, 2020 7:00 - pet. 31 jul, 2020 14:00

pet. 31 jul, 2020

TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM

uto. 28 jul, 2020 7:00 - pet. 31 jul, 2020 14:00