SOS telefon

SOS telefon

PODGORICA
Mjesec Lista događaja

pon. 1 mar, 2021

Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda

pon. 1 mar, 2021 9:00 - uto. 2 mar, 2021 15:00

pdfSistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda.pdf

 

Obuka će biti u Zavodu.

NVO Impuls organizuje 1. i 2. marta 2021. godine organizujemo još jednu dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu „Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda“.
Obuka je namijenjena stručnim radnicima / za 15 stručnih radnika/ centara za socijalni rad kao i zaposlenima kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga

uto. 2 mar, 2021

Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda

pon. 1 mar, 2021 9:00 - uto. 2 mar, 2021 15:00

pdfSistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda.pdf

 

Obuka će biti u Zavodu.

NVO Impuls organizuje 1. i 2. marta 2021. godine organizujemo još jednu dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu „Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda“.
Obuka je namijenjena stručnim radnicima / za 15 stručnih radnika/ centara za socijalni rad kao i zaposlenima kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga

SOS telefon