ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
jun 2020 jun 2020
1
2
REALIZACIJA AKREDITOVANOG PROGRAMA OBUKE ”KOMUNIKACIJA I PREGOVARANJE КAO NAČIN ZA RJEŠAVANJE SPOROVA” 7:00
3
REALIZACIJA AKREDITOVANOG PROGRAMA OBUKE ”KOMUNIKACIJA I PREGOVARANJE КAO NAČIN ZA RJEŠAVANJE SPOROVA” 7:00
4
5
6
7
Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica 9:00
8
Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica 9:00
9
Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica 9:00
Program osnovne obuke stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca i drugih proesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece 9:00
10
Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica 9:00
Program osnovne obuke stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca i drugih proesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece 9:00
11
Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica 9:00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM 7:00
29
TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM 7:00
30
TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM 7:00
31
TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM 7:00
avgust 2020 avgust 2020