Obuka o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorišćavanja - prvi termin

Datum
-

Sva mjesta su popunjena.

Lokacija održavanja obuke je u Podgorici, u Hotelu Signum, u ulici 4. jula br. 62/3, sa početkom u 09:30 časova.

Lokacija