Obuka o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorišćavanja - drugi termin

Datum
-

Sva mjesta su popunjena.

Lokacija održavanja obuke je u Podgorici, u Hotelu Voco, u ul. Oktoih 2, sa početkom u 09:30 časova.

Lokacija