Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ ica i članova / ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova

Datum
-

Napomena: Molimo sve da pazljivo procitaju najavu obuke te da se prijave na mail koji je naveden na dnu obavještenja.

Lokacija