SOS telefon

SOS telefon

Pretraživanje

PODGORICA

Imajući u vidu reformu sistema socijalne i dječje zaštite, koja podrazumijeva nov sistem rada u ustanovama socijalne i dječje zaštite i uvođenje sistema kvaliteta u radu tih ustanova, temeljne funkcije Zavoda su:

- praćenje kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite;
- pružanje stručne supervizijske podrške radi unapređenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite;
- obavljanje poslova licenciranja stručnih radnika i izdavanje licence za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita;
- obavljanje stručnih i organizacionih poslova u postupku akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluga kojim se obezbeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga;
- donošenje Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- istraživanje socijalnih prava i problema, djelatnosti i efekata socijalne i dječje zaštite;
- izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjera za unapređenje u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- razvijanje sistema kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti, koordiniranje razvoja standarda usluga i predlaganje organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja,unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda;
- učestvovanje u izradi, sprovođenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona i drugih propisa koji se odnose na razvoj djelatnosti socijalne i dječje zaštite;
- organizovanje stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika;
- sačinjavanje i publikovanje monografije, časopisa i zbornika radova, stručnih priručnika, vodiča, informatora, studija i primjera dobre prakse;
- informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite, ukazivanje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osjetljivih društvenih grupa;
Ostvarivanjem navedenih poslova Zavoda stvaraju se uslovi za kontinuirano stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika u cilju unapređenja i postizanja boljeg kvaliteta usluge krajnjim korisnicima.

Najave događaja

januar

 • jan 23
  Obuka za rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije, Alzheimerove bolesti - Zoom platforma23-01-2021 - 24-01-2021

   

  pdfNVO Futura- Agenda zoom webinara.pdf

   

  Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 067/590984 kao i putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • jan 30
  Obuka za rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije, Alzheimerove bolesti30-01-2021 - 31-01-2021

  pdfNVO Futura- Agenda 30.-31-01.2021.godine.pdf

  Obuka će se održati u hotelu Splendid, u Budvi, za maksimalno 15 učesnika.  Predviđeni datumi su 30. i 31. januar 2021. godine.

  Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 067/590984 kao i putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

   

februar

 • feb 6
  Obuka za rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije, Alzheimerove bolesti - Zoom platforma06-02-2021 - 07-02-2021

   pdfNVO Futura- Agenda zoom webinara- 6-7 feb.pdf

   

  Obuka će se održati online putem Zoom aplikacije, sa maksimalno 10 učesnika.  

  Predviđeni datumi su 6. i 7. februar 2021. godine.

  Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 067/590984 kao i putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Prikaži sve događaje

SOS telefon