Vizija Zavoda je jačanje sopstvenih profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga.