Webinar - „Individualno planiranje u socijalnom radu - gdje smo danas?“ i „Uloga supervizije u savremenom socijalnom radu: izazovi konceptualizacije organizacije i sprovođenja supervizije u sistemu socijalne zaštite“

Datum
-
Lokacija